Veterans Day

11
Nov
2018
Alexandria Bay
NY
United States